เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ไทยยูเนี่ยนแจง พนักงานในสมุทรสาครติดโควิด 69 คน จาก 2.7 หมื่นคน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ไทยยูเนี่ยนแจง พนักงานในสมุทรสาครติดโควิด 69 คน จาก 2.7 หมื่นคน

บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ ถึง เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรายงานสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานหลักของกลุ่มไทยยูเนี่ยน ระบุความว่า

สืบเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ตั้งโรงงานหลักของ 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน เครือในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนดังนี้

ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 บริษัทได้ดําเนินการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้กับพนักงานของบริษัททุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 23,630 คน หรือมากกว่าร้อยละ 85 จากจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น 27,552 คน และได้รับผลยืนยันจากการตรวจหา เชื้อโควิต-19 ด้วยวิธี PCR ว่าติดเชื้อโควิต-19 เพียงร้อยละ 0.29 หรือ 69 คน เท่านั้น

ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําาหนด กล่าวคือ แยกพนักงานดังกล่าวออกเป็นสองส่วน คือ หากไม่มีอาการ ให้กักตัวที่บ้านหรือในสถานที่ที่บริษัทเตรียมไว้ พร้อมการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการ ให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน สําหรับการตรวจพนักงานครบทั้งจํานวน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง สัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยพนักงานที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในช่วงกักตัวและ หน่วยงานของรัฐมีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง บริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด สําหรับมาตรการและ ขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ ยังรวมไปถึงการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัวตามแนวทางของภาครัฐ มีการระบุผู้ ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อและตรวจหาเชื้อโควิต-19 เพิ่มเติม ตลอดจนการทําความสะอาดฆ่าเชื้อ big cleaning ในบริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โรงงาน สิ่งที่สําคัญอีกประการคือ โรงงานของบริษัททุกแห่งยังคงเปิดตาเนินการด้วยกําลังการผลิตปกติ และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนด เนื่องจากจํานวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจํานวนที่น้อยมาก

บริษัทให้ความสําคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน แม้ว่าการผลิตยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่อง แต่งตการ ประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จําเป็น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของ บริษัทก่อนเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจํากัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ ทําางานจากบ้าน มีการท่า ความสะอาดฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนําด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด บริษัทยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดําเนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน การดําเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง เต็มที่ และจากรายงานองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุว่า ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อผ่านผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ บริษัทที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนใดๆ รวมถึงไวรัสและการติดเชื้อต่าง ๆ อีกด้วย

ลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม เผยพบผู้ป่วย โควิด

ลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม เปิดเผยว่าพบผู้ป่วย โควิด 2 ราย ทางนิติยืนยันแจ้งกรมควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้องแล้ว พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง

ฝ่ายบริหารชุมชน ลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม ได้ออกประกาศเรื่อง มีผู้พักอาศัยในโครงการ ลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมติดเชื้อโควิด-19 โดยมีข้อความว่า ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยในโครงการอาคาร D2 ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จำนวน 2 ราย

หลังจากรับทราบ นิติบุคคลอาคารชุดเร่งดำเนินการแจ้งกรมควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว  และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ ทางเดินส่วนกลางชั้นที่ผู้พักอาศัยพักอยู่ ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดในวันที่ 5 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบการเดินทางในอาคารชุดของผู้พักอาศัยย้อนหลังผ่านทาง KEY CARD และ CCTV และแจ้งความคืบหน้าพร้อมมาตรการต่างๆโดยเร็ว

หัวข้อหลักที่ 5 คือ “ลดเสี่ยงจากสัมผัส” (Central is…A Touchless Experience) ตูน กล่าวว่า ถูกคนร้ายทักมาในอินสตาแกรม ขอให้เป็นภรรยาลับ จะให้เงิน 1.5 ล้านบาทภายในเวลา 3 เดือน นัดตรวจโรคที่โรงพยาบาล ซึ่งตนไม่ได้ตอบอะไร ข้อความที่ส่งมาจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน แตกต่างที่จำนวนเงิน เมื่อนำชื่อและนามสกุลไปสืบค้นในเฟซบุ๊ก พบว่ามีตัวตน เมื่อสอบถามกับลูกสาวของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ทำให้ทราบว่าถูกแอบอ้างจนเจ้าของชื่อเครียดหนัก เพราะถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

เกรซ เล่าว่า ถูกคนร้ายรายเดียวกันใช้เฟซบุ๊กปลอม ติดต่อขอซื้อชุดชั้นใน กางเกงใน โดยเฉพาะขนเพชรให้ส่งพัสดุมาตามที่อยู่ ให้ราคา 3.8 แสนบาทต่อเส้น จึงทำให้รู้สึกหวาดกลัว เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นรายเดียวกันกับที่โบว์ แวนด้า สหวงษ์ เคยโดน สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง